【Nhật Bản】Mở khoá máy Docomo

Nếu bạn đang dùng máy lock của Docomo thì bạn có thể tự mở khoá máy một cách dễ dàng thông qua trang web chính thức của Docomo. Thủ tục rất đơn giản và không hề mất một khoản phí nào. (Nếu máy mua sau tháng 5/2015). Thậm chí kể... [Read More]
Tags: japan

【Node.js】Tìm hiểu về await/async

await/async là một tính năng được hỗ trợ chính thức từ bản NodeJS 7.6. Cụ thể các bản hỗ trợ dùng có thể xem tham khảo trên link sau đây: https://node.green/#ES2017-features-async-functions-await [Read More]
Tags: programming, nodejs, javascript

【Lái xe bên Nhật】Lần đầu đi làm 車検 (shaken)

車検 hay viết đầy đủ tiếng Nhật là 自動車検査登録制度 - là chế độ bắt buộc theo luật pháp Nhật Bản, quy định xe sở hữu phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và không gây hại cho môi trường. Xe mới mua thì lần đầu sẽ... [Read More]
Tags: driving