【Node.js】Tìm hiểu về await/async

await/async là một tính năng được hỗ trợ chính thức từ bản NodeJS 7.6. Cụ thể các bản hỗ trợ dùng có thể xem tham khảo trên link sau đây: https://node.green/#ES2017-features-async-functions-await [Read More]
Tags: programming, nodejs, javascript

【Lái xe bên Nhật】Lần đầu đi làm 車検 (shaken)

車検 hay viết đầy đủ tiếng Nhật là 自動車検査登録制度 - là chế độ bắt buộc theo luật pháp Nhật Bản, quy định xe sở hữu phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và không gây hại cho môi trường. Xe mới mua thì lần đầu sẽ... [Read More]
Tags: driving

【NodeJS】Tạo static server với NodeJS

Nhiều khi chúng ta có nhu cầu tạo ra một server đơn giản để serve files html/json phục vụ cho việc test. Một ví dụ đơn giản như là tạo ra server để test file HTML được encoding dưới dạng EUC-JP - một chuẩn encoding cũ của Nhật Bản. Trong... [Read More]
Tags: programming, nodejs, javascript