Giới thiệu

Bài viết lần trước có dùng thử dịch vụ Mercari để bán đồ cũ. Lần này mình thử dùng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh là Rakuma.

Rakuma hay viết đầy đủ Rakuten ラクマ là một dịch vụ C2C, tức là bán hàng giữa người dùng cá nhân cho người dùng cá nhân. Đây là một công ty con thuộc group Rakuten Inc.. Dịch vụ này được xem là đối thủ cạnh tranh của Mercari, cũng cung cấp dịch vụ C2C tương tự. Tuy nhiên, Rakuma có chi phí rẻ hơn khi bán đồ.

Thử dùng

Lần này do không còn nhu cầu dùng Kindle nên mình muốn bán đi. Về cơ bản dùng Rakuten ラクマ cũng tương tự như dùng dịch vụ Mercari. Có một đặc điểm là phí dịch vụ rẻ hơn (3.5% - tại thời điểm viết bài). Ngoài ra còn một điểm nữa thú vị là nếu dùng ngân hàng Rakuten mà số tiền bán được trên 1man thì chuyển khoản tiền bán về tài khoản của mình không mất phí.

Tải ứng dụng tại đây:

Để bắt đầu bán đồ, bấm vào hình điện thoại, tải ảnh lên và nhập thông tin cần thiết

Sau khi thông tin đầy đủ, sẽ có trang thông tin sản phẩm:

Một đặc điểm khá hay, mình thấy thuận tiện hơn dùng Mercari là phần tracking sản phẩm khi gửi đồ khá tốt. Gửi dùng gói かんたんラクマパック:

Ngoài ra cũng có nhiều cách gửi khác, tham khảo thêm trên đây: https://faq.fril.jp/guide/first/delivery_method/

Sau khi người mua nhận được đồ, thì phải đánh giá giao dịch trước, xong mới nhận được tiền:

Vậy là bạn đã hoàn tất công cuộc bán đồ cũ trên Rakuma.

Kết luận

Dịch vụ Rakuten ラクマ cũng là dịch vụ C2C tương tự như Mercari. Dùng có lợi thế là chi phí rẻ hơn. Giao diện dùng PC cảm giác thích hơn Mercari.

Có một điểm mình thấy chưa bằng Mercari ở chỗ tự động nhập. Trên Mercari sau khi tải ảnh lên, hệ thống sẽ tự động filter và nhập sẵn cho một số thông tin nên cảm giác nhàn hơn. Còn dùng Rakuma thì phải nhập toàn bộ.