Những người đi làm ở Nhật thì đều biết sẽ phải đóng nenkin hàng tháng. Khoản tiền này lúc về Việt Nam hoặc sau khi nghỉ hưu (ngoài 65 tuổi) thì sẽ được nhận lương hưu theo luật pháp Nhật hiện hành. Nếu đi làm ở công ty thì bình thường công ty sẽ tự trừ cho mình.

Hàng năm bên nenkin sẽ gửi về tờ giấy thông báo mình đã nộp bao nhiêu tiền. Ngoài cách lưu giữ đống giấy tờ đó hàng năm, thì người lao động có thể đăng ký tài khoản trên trang nenkin net, để tra cứu online.

Trang chủ: https://www.nenkin.go.jp/n_net/

Thủ tục đăng ký

Bấm vào đường link trang chủ

Chọn mục đăng ký mới 新規登録

Tại đây sẽ có hai kiểu:

  • 有効なアクセスキーあり

  • 有効なアクセスキーなし

Thì mình chọn loại 有効なアクセスキーなし, tức là không có khoá. Không rõ khoá này ở đâu ra, bạn nào có thì có thể chọn loại 1, mình nghĩ thủ tục cũng như nhau.

Màn hình kế tiếp, tích vào mục 利用規約に同意する, rồi chọn ご利用登録を続ける

Tại màn hình tiếp theo sẽ yêu cầu nhập các thông tin cá nhân:

Nhập thông tin số nenkin

Số này có thể kiểm tra trong sổ nenkin hoặc giấy nhận được hàng năm.

Thông tin họ tên

Thông tin ngày tháng năm sinh và giới tính

Thông tin về địa chỉ nơi ở

Mật khẩu

Câu hỏi bí mật

Câu hỏi sẽ cần dùng khi đăng nhập nên cần ghi chú lại cho khỏi quên.

Địa chỉ email

Số điện thoại

Nhập xong hết các thông tin cẩn thận thì bấm sang 次に進む(入力内容を確認する)

Sau đó thì bước đăng ký đã xong xuôi.

Tuy nhiên sau khi đăng ký xong thì vẫn chưa có thông tin tài khoản đăng nhập là ユーザID.

Bên nenkin sẽ gửi vào bưu điện tới địa chỉ của mình sau đó vài ngày. Tờ thông tin nhận được như hình chụp bên dưới.

Dùng tên đăng khập đó kết hợp với mật khẩu và câu hỏi bí mật để đăng nhập trên trang chủ

Nếu không có gì sai sót thì bạn sẽ đăng nhập thành công.