Đọc miễn phí bộ truyện Dragonzakura từ tập 1 đến 11.

Đội ngũ biên tập bộ truyện Dragonzakura đã quyết định cho đọc miễn phí từ tập 1 đến 11 bộ truyện cho tới ngày 31/03/2020.

Theo như đội ngũ biên tập thì mục đích của việc phát hành miễn phí này nhằm cổ vũ tinh thần của học sinh, nhất là trong thời kỳ trường họp cho nghỉ học như hiện hay.

Đây cũng là bộ truyện khá hay giúp học tiếng Nhật cũng như dùng tham khảo phương pháp học tập nói chung.

Link đọc online như bên dưới

▼『ドラゴン桜』1巻

▼『ドラゴン桜』2巻

▼『ドラゴン桜』3巻

▼『ドラゴン桜』4巻

▼『ドラゴン桜』5巻

▼『ドラゴン桜』6巻

▼『ドラゴン桜』7巻

▼『ドラゴン桜』8巻

▼『ドラゴン桜』9巻

▼『ドラゴン桜』10巻

▼『ドラゴン桜』11巻

Người dùng cũng có thể tự biên tập lại truyện rồi đăng lên mạng xã hội Facebook/Twitter mà không sao.

Ngoài ra nếu bạn nào muốn xem Drama có thể lên trên Youtube tìm.