Theo phong trào cho đọc mana miễn phí dịp dịch virus Corona, ban biên tập bộ truyện 宇宙兄弟 cũng phát hành miễn phí 50 tập đầu của bộ truyện này trên web.

Danh sách truyện.