Giới thiệu

Mỗi người đều chỉ có 24 giờ một ngày. Nếu như việc gì cũng muốn làm thì ta sẽ không có đủ thời gian. Thực tế là cần lựa chọn việc quan trọng phải làm và tập trung thời gian cho việc quan trọng đó.

Một ví dụ hình tượng là việc ta phải ăn một con ếch sống vào buổi sáng. Ta có thể dành cả ngày chằn chọc, trì hoãn việc ăn con ếch đó.

Con ếch ở đây giống như là một việc quan trọng nhất trong ngày, ảnh hưởng đến cuộc đời của ta.

Định luật của việc ăn ếch được diễn giải như sau:

Nếu phải ăn hai con ếch, thì hãy bắt đầu bằng con xấu xí hơn

Điều này tương tự nếu ta có hai nhiệm vụ PHẢI hoàn thành, thì hãy làm với nhiệm vụ khó hơn, phức tạp hơn.

Định luật tiếp theo:

Nếu phải ăn một con ếch sống, thì người ta sẽ chỉ càng làm lãng phí thời gian nếu chỉ ngồi đó trầm ngâm nhìn ngắm nó

Thói quen cần đạt được ở đây đó là, để có được cuộc sống với năng suất làm việc cao, hãy bắt đầu buổi sáng bằng nhiệm vụ phức tạp, khó khăn nhất. Hãy ăn con ếch sống trước hết, thay vì mất thì giờ nghĩ về nó.

Hành động cần thực hiện ngay lập tức

Trong thế giới hiện đại, mọi thứ đều được đánh giá dựa vào kết quả. Trở ngại để đạt được kết quả trong mọi tổ chức là việc thất bại trong việc thực hành. Mọi người dường như bị lầm tưởng giữa việc hoạt động với việc thực sự hoàn thiện nhiệm vụ.

Xây dựng thói quen thành công

Để thành công thì chúng ta cần xây dựng những thói quen tốt. Thói quen sẽ giúp tự động hoá mọi thứ và giúp việc thực hành trở nên dễ dàng hơn.

Thói quen ở đây là việc bắt đầu và hoàn thành những đầu việc quan trọng.

Xây dựng thói quen này cần có kỷ luật cao cũng như thái độ quyết đoán.

Thông tin sách:

Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time

The legendary Eat That Frog! (more than 450,000 copies sold and translated into 23 languages) provides the 21 most effective methods for conquering procrastination and accomplishing more. This new edition is revised and updated throughout, and includes brand new information on how to keep technology from dominating our time.

(Theo goodreads)

Mục lục

 1. Set the table: Decide what you want

 2. Plan the day in advance: Think on paper

 3. Apply the 80/20 rule: 20% of activity produces 80% of the results

 4. Consider the consequences: of your 20% activities

 5. Practice creative procrastination: put off things of low value

 6. Use the A B C D E Method continually: prioritize

 7. Focus on key result areas: concentrate on results you HAVE to have

 8. The Law of Three: ID and focus on the top three before anything else

 9. Prepare thoroughly before you begin: get set up to get things done

 10. Take it one oil barrel at a time: do it one step at a time

 11. Upgrade your key skills: sharpen your sword to do more and better

 12. Leverage your special talents:do things are good at wholeheartedly

 13. Identify your key constraints: get rid of bottlenecks, choke points

 14. Put pressure on yourself: think like you are on vacation tomorrow

 15. Maximize your personal power: work hard at your best times of day

 16. Motivate yourself into action: look at the positive now and move on

 17. Get out of tech sinks: tech stuff can be time killers

 18. Slice and dice the task: break it down, do one piece

 19. Create large chunks of time: to focus on certain things

 20. Develop sense of urgency: move fast on key tasks

 21. Single handle every task: start and fully complete most imp’t task