20 tập truyện về lịch sử Nhật Bản của Shueisha sẽ có sẵn từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 lúc 23:59 hôm nay.

Cách đọc

Chọn tập truyện theo danh sách bên dưới rồi bấm vào.

Chọn đọc 無料 読む ở màn hình tiếp theo: