Khi ở Nhật thì người nước ngoài sẽ có một tư cách lưu trú với thời gian lưu trú nào đó. Đối với người vĩnh trú thì không có giới hạn (chú ý, nhưng thẻ ngoại kiều vẫn vẫn có giới hạn và phải cập nhật trước khi hết hạn.)

Trường hợp người nước ngoài ra khỏi Nhật và muốn quay lại trong thời gian lưu trú thì cần làm thủ tục nhập cảnh lại. Tiếng Nhật gọi là 再入国許可.

Trường hợp không cần làm

Nếu bạn rời khỏi Nhật Bản và quay lại trong vòng 1 năm thì sẽ không cần lên nyukan làm thủ tục này. Lúc xuất cảnh tại sân bay thì hải quan sẽ hỏi cho tờ đánh dấu có quay lại trong 1 năm hay không. Gọi là みなし再入国. Vậy chỉ cần tích vào đó và quay trở lại trong vòng 1 năm là ổn.

Trường hợp cần làm

Nếu ra khỏi Nhật nhiều hơn 1 năm thì sẽ cần lên nyukan làm thủ tục này.

Đơn làm có thể xin ở cục, hoặc tải về ở đây

Thủ tục xin nhập cảnh

Điền theo form ở trên, có thể tải rồi in điền sẵn hoặc lên nyukan rồi điền.

Thời gian tối đa xin được là 5 năm. Vậy trong 5 năm bạn phải quay lại Nhật Bản. Trong tờ khai sẽ phải điền ngày dự kiến rời khỏi Nhật Bản và ngày quay lại. Thì tối đa có thể điền 5 năm.

Khi điền có thể chọn quay lại nhiều lần hoặc 1 lần (Nhiều lần sẽ mất phí 6,000 yên; 1 lần thì phí 3,000 tại thời điểm viết bài).

Tham khảo cụ thể: http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

許可されるときは3,000円(一回限り),若しくは6,000円(数次)が必要です。

Khi tới nyukan cần mang theo:

  • Thẻ ngoại kiều

  • Hộ chiếu

  • Tiền nộp kèm (6,000 yên hoặc 3,000 yên). Mua tem tại nyukan.

  • Tờ khai (viết sẵn hoặc tới nơi thì viết)

Tại nyukan tìm vị trí nộp cho 再入国許可 rồi lấy số và nộp.

Khoảng 1, 2 tiếng tùy nyukan đông hay không, sẽ có kết quả. Nyukan sẽ in vào hộ chiếu cấp phép nhập cảnh cùng thời gian như ảnh chụp bên dưới:

Vậy là thủ tục đã xong. Bạn có thể yên tâm rời Nhật Bản và sau có thể quay lại mà không gặp vấn đề gì.