Đi loanh quanh thành phố

Nhật Bản là một trong những đất nước có nhiều chỉ dẫn. Và vấn đề chung là chúng đều được viết bằng tiếng Nhật. Biết được một vài từ Hán đơn giản này sẽ giúp bạn đi vòng quanh các thành phố dễ dàng như người bản địa. [Read More]
Tags: life, japanese

Tại bến tàu điện

Những từ kanji sau đây sẽ giúp bạn tìm đúng đường và lên đúng chuyến tàu khi đi lại tại Nhật. [Read More]
Tags: life, japanese